Program festivalu

1. prosince, pátek
18:30 Koncert scholy Rytmig X9
19:00 Na co v adventu čekáme? P. František Lízna SJ X1
Přednáška o adventu s následnou diskusí.
20:30 Roráty? Co to je?
Ukázka starobylých zpěvů, jež patří k adventu.
21:00 Modlitební večer – adorace
18:30 21:00 Doprovodný program X3
Modlitba!? Co to je?
Možnost rozhovoru
K čemu se to používá? (výstava předmětů)
2. PROSINCE – SOBOTA
16:30 Žehnání předmětů X4
18:30 O pokladech církve. P. Pavel Bačo SJ X5
Přednáška o svátostech.
19:15 Adorace doprovázená hudbou. Chemin Neuf
Přijďte zapálit svíčku, napsat na papír, co Vás tíží, a my se za to společně s Vámi budeme modlit.
16:30 19:00 Doprovodný program X3
Modlitba!? Co to je?
Možnost rozhovoru
K čemu se to používá? (výstava předmětů)
7. PROSINCE – ČTVRTEK
19:30 Kdo hledá, nalézá. Chemin Neuf
Film o sv. Ignáci z Loyoly s následnou diskuzí.
8. PROSINCE – PÁTEK
06:08 Rorátní mše svatá s lucerničkami X8
10. PROSINCE – NEDĚLE
19:00 Adventní koncert XA
Jan Verner – trubka
Martin Maxmilian Kaiser – varhany
14. PROSINCE – ČTVRTEK
19:30 Modlitební večer. Chemin Neuf
15. PROSINCE – PÁTEK
06:08 Rorátní mše svatá s lucerničkami X8
16. PROSINCE – SOBOTA
10:00 16:00 Stavíme betlém. Přijdeš také?
Ve výtvarné dílně si můžete vyrobit figurku do betléma a zjistíte, proč je ve vánočním příběhu. Program je určen zvláště pro děti. FOTOGALERIE
13:00 16:00 Ticho. K čemu?
Modelování z keramické hlíny v tichu a po tmě. Program je určen pro dospělé. FOTOGALERIE
10:00 16:00 Výstava „Svatý Ignác v pohybu“
Věnováno dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se jezuité, dočasně zrušení roku 1773, opět ujali správy chrámu, do roku 1950, kdy byli vyhnáni komunistickým režimem.
10:00 Babičky a andělé XF
Četba z knihy – meditace ve formě dětských otázek a odpovědí babičky. Program je určen pro dospělé.
10:30 Král přinesl Ježíškovi kadidlo
Jak vypadá a jak se používá kadidlo. Program je určen zvláště pro děti.
11:00 Žehnání předmětů X4
11:30 Haló, je tam Bůh? XF
Četba z knihy – povídky na téma duchovního života. Program je určen pro dospělé.
14:00 Král přinesl Ježíškovi kadidlo
Jak vypadá a jak se používá kadidlo. Program je určen zvláště pro děti.
14:30 Setkání s autorem čtených knih Martinem Petiškou publikujícím pod jménem Eduard Martin
15:00 Žehnání předmětů X4
15:30 Babičko, máme tě rádi XF
Četba z knihy – o babičkách, které dokáží zábavně ukazovat, jak svět proměnit, aby byl příjemnějším místem. Program je určen pro dospělé.
16:00 Žehnání předmětů X4
10:00 16:00 Doprovodný program X3
Modlitba!? Co to je?
Možnost rozhovoru
K čemu se to používá? (výstava předmětů)
22. PROSINCE – PÁTEK
06:08 Rorátní mše svatá s lucerničkami X8
24. PROSINCE – NEDĚLE
16:00 Mše svatá, zvláště pro rodiny s dětmi
Přineseme nejdůležitější figurky do společně vytvořeného betléma.
24:00 Půlnoční mše svatá s koledami