Adventní věnec

12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Zobrazit celou kapitolu

Věnec je jedním z nejdůležitějších symbolů adventu. Historie jeho vzniku sahá do 19. století. Poprvé ho v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes H. Wichern, který pro jeho výrobu použil staré dřevěné kolo, na něž připevnil 19 malých svíček pro všední dny a 4 velké svíce
pro neděle. V současné době používáme 4  svíčky, které se zapalují postupně během adventních nedělí. Věnec má tradičně kruhovou podobu, jež symbolizuje Boží věčnost a jednotu.

Svíčky na věnci by měly mít fialovou nebo červenou barvu (jedna svíčka může být růžová). Věnce je zelený, což je symbol života, nezničitelnosti a stálosti ve víře. Červená upomíná na krev Kristovu, kterou prolil za spásu světa. Svíčky na věnci připomínají Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života“
(J 8,12). Věnec bývá obvykle položen na stole, ale může být i zavěšen na stuhách ze stropu.

Něděle 2. 12. 2019, kostel sv. Ignáce

09:30 žehnání adventních věnců
17:30 žehnání adventních věnců