Betlém

Daleko dříve než vánoční stromečky stavěly se v našich rodinách betlémy. Za tento zvyk vděčíme svatému Františkovi z Assisi. Obdivoval vše, co Bůh učinil, a radoval se z jeho darů.

První betlém

Když uvažoval o narození Ježíše Krista, zatoužil prožít ten úžasný okamžik, kdy Maria podržela na svých loktech děťátko, které bylo Synem Božím a Spasitelem světa. Šel na to s dětinskou vynalézavostí. Postavil otevřenou chatku s jeslemi, vypůjčil si oslíka a vola, aby stáli nad jeslemi, sehnal dva dobrovolníky, aby zosobnili Pannu Marii a svatého Josefa, vše připravil podle své představy, ovečky, slámu, všecko živé. Jen s Ježíškem byla potíž, neboť nikdo Františkovi živé děťátko nepůjčil. Musil se tedy spokojit s loutkou. Ale co by nezmohla jeho představivost! Betlémská scéna stála jako opravdová a nad ní se sklenula skutečná noc.
Jesličky, zobrazení narození Krista v Betlémě, se díky františkánskému řádu rychle rozšířily jako vánoční zvyk.

Stavíme betlém. Přijdeš také?
Sobota 21. 12. 2019 od 10:00 do 13:50 hod.
Ve výtvarné dílně si můžete vyrobit figurku do betléma a zjistíte, proč je
ve vánočním příběhu. Program je určen zvláště pro děti.

Zobrazit program