Vánoce

Den, kdy se Bůh stal malým dítětem

Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vánoce vyznačují, se rozvinula ve středověku díky svatému Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce zamilován do Ježíše, Boha-s-námi. Jeho životopis vypráví, že svatý František „nade všechny ostatní svátky slavil Narození Dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo z lidského prsu“. František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol jesliček…

Vánoce zjevují Boží lásku, pokoru a dobrotivost

Velikonoce zaměřují naši pozornost na mocného Boha, který přemáhá smrt, zahajuje nový život a učí doufat v budoucí svět. Se svatým Františkem a jeho vánočními jesličkami byla naopak zdůrazněna bezbranná láska Boha, jeho pokora a jeho dobrotivost, která se v Ježíši Kristu zjevuje lidem, aby je naučila novému způsobu života a lásky.

Pondělí 24. 12. 2019, kostel sv. Ignáce

16:00 Mše svatá, zvláště pro rodiny s dětmi
24:00 Půlnoční mše svatá s koledami

Další informace:

Přejít na téma vánoce na webu vira.cz