Dny víry

Dny víry nabízejí zájemcům nahlédnutí do křesťanské kultury, filozofie a hodnot.


Jednoduché logo Dnů víry v sobě má trojí symboliku – ryba odkazuje na Ježíše Krista, kříž na vykoupení, křížení cest na příležitost k setkání.
 

Většinou se jedná o týdenní akci, ale není to podmínkou. V Praze prohěhly Dny víry na začátku června 2015 a organizovalo je Pražské arcibiskupství. Jejich cílem bylo oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem
a nabídnout navazující kontakty a program.

Dny víry u sv. Ignáce

Adventní Dny víry u sv. Ignáce mají bohatý program pro jednotlivce i rodiny, pro mladé, seniory, ženy, muže i děti. Přednášky, koncerty, výstavy, filmy, dílny, modlitby, žehnání.

Hlavní program chystáme na sobotu 21. prosince. Podrobnosti najdete na stránce programu.