Dny víry 2017 u sv. Ignáce – program

Četba z knih pana Martina Petišky publikujího pod jménem Eduard Martin. Čte Dana Jaklová.

Podrobnosti o knihách:
Babičky a andělé
Haló, je tam Bůh?
Babičko, máme tě rádi

Trubka: Jan Verner *
Varhany: Martin Maxmilian Kaiser – varhany

Program ke stažení

Program:

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767):
Vivace (Sonáta D dur)*

Louis-Claude Daquin (1694 - 1772):
Noël VI

Alexandre Pierre François Boëly (1785 – 1858):
Offertoire (op. 11)
Cantique (Sus, qu´on se réveille, op. 15/8)

Pavel Josef Vejvanovský (1639 - 1693):
Sonáta à 4 g moll*

Eugène Gigout (1844 - 1925):
Toccata h moll

Josef Klička (1855 - 1937):
Legenda d moll

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Ave Verum Corpus (KV 618)*

Bedřich Antonín Wiedermann (1883 – 1951):
Vánoční elegie

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921):
Rhapsodie (sur un cantique breton, op. 7/3)
Ave Maria*

Joseph Callaerts (1830 – 1901):
Toccata e moll (op. 29)

Přejít na http://rytmig.cz

Přijďte nahlédnout do kostela osvětleného pouze svícemi. Budeme se modlit za doprovodu rorátních zpěvů. Prosíme, přineste si lucerničku se svíčkou.

Požehnání přinesených předmětů (např. růženců, křížků, obrázků) a informace ke smyslu požehnání.

Modlitba!? Co to je?

Můžeme se společně pomodlit za to, na čem Vám záleží. Svou prosbu můžete také napsat na hvěz-dičku, kterou připevníme na nebe nad betlémem.

Možnost rozhovoru

V kostele jsou přítomni věřící (kněží i laici), kteří jsou Vám k dispozici, aby zodpověděli dotazy, případně hovořili o otázkách víry a o smyslu lidské existence.

K čemu se to používá?

Výstava předmětů, jež se používají v kostele.

Přednášky o víře a křesťanské kultuře.

P. Pavel Bačo SJ - rektor kostela sv. Ignáce. Studoval filosofii na Hoch­­​​schule für Phi​losophie v Mnichově, teologii v irském Dublinu a postgraduální studium systematické teologie na Heythrop College v Londýně. Působil jako studentský kaplan při Vysokoškolském katolickém hnutí a farář Akademické farnosti u kostela Panny Marie Sněžné.  Od 1. srpna 2016 je rektorem kostela sv. Ignáce z Loyoly v Praze.

P. František Lízna SJ se narodil v roce 1941. Tatínek, neústupný lidovec, byl brzy po převratu v roce 1948 zavřen. Jeho druhou zkušeností s vězením byla návštěva dívky, jejíž otec sedlák byl zatýkán policií, protože nechtěl vstoupit do družstva. Druhý kriminál byl za pokus o nedovolený přechod hranic - Františkovi se zachtělo nadýchat se čerstvého vzduchu mimo komunistický blok. V roce 1968 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Patří mezi první signatáře Charty 77, za což se dostal do vězení potřetí. Staral se o nemocné, o Romy - ze solidarity si dal do občanského průkazu zapsat romskou národnost. Pracoval jako věžeňský kaplan na Mírově. V roce 2001 mu bylo propůjčeno prezidentem V. Havlem druhé nejvyšší státní vyznamenání Řád TGM za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv. Za svou práci ve vězeňství obdržel v roce 2003 Cenu Františka Kriegla, udělovanou Nadací Charty 77. V roce 2017 mu byla udělena Cena Paměti národa.

Zobrazit úplnou vizitku na webu jezuit.cz.

 

1. prosince, pátek
18:30 Koncert scholy Rytmig X9
19:00 Na co v adventu čekáme? P. František Lízna SJ X1
Přednáška o adventu s následnou diskusí.
20:30 Roráty? Co to je?
Ukázka starobylých zpěvů, jež patří k adventu.
21:00 Modlitební večer – adorace
18:30 21:00 Doprovodný program X3
Modlitba!? Co to je?
Možnost rozhovoru
K čemu se to používá? (výstava předmětů)
2. PROSINCE – SOBOTA
16:30 Žehnání předmětů X4
18:30 O pokladech církve. P. Pavel Bačo SJ X5
Přednáška o svátostech.
19:15 Adorace doprovázená hudbou. Chemin Neuf
Přijďte zapálit svíčku, napsat na papír, co Vás tíží, a my se za to společně s Vámi budeme modlit.
16:30 19:00 Doprovodný program X3
Modlitba!? Co to je?
Možnost rozhovoru
K čemu se to používá? (výstava předmětů)
7. PROSINCE – ČTVRTEK
19:30 Kdo hledá, nalézá. Chemin Neuf
Film o sv. Ignáci z Loyoly s následnou diskuzí.
8. PROSINCE – PÁTEK
06:08 Rorátní mše svatá s lucerničkami X8
10. PROSINCE – NEDĚLE
19:00 Adventní koncert XA
Jan Verner – trubka
Martin Maxmilian Kaiser – varhany
14. PROSINCE – ČTVRTEK
19:30 Modlitební večer. Chemin Neuf
15. PROSINCE – PÁTEK
06:08 Rorátní mše svatá s lucerničkami X8
16. PROSINCE – SOBOTA
10:00 16:00 Stavíme betlém. Přijdeš také?
Ve výtvarné dílně si můžete vyrobit figurku do betléma a zjistíte, proč je ve vánočním příběhu. Program je určen zvláště pro děti. FOTOGALERIE
13:00 16:00 Ticho. K čemu?
Modelování z keramické hlíny v tichu a po tmě. Program je určen pro dospělé. FOTOGALERIE
10:00 16:00 Výstava „Svatý Ignác v pohybu“
Věnováno dění při kostele sv. Ignáce od roku 1866, kdy se jezuité, dočasně zrušení roku 1773, opět ujali správy chrámu, do roku 1950, kdy byli vyhnáni komunistickým režimem.
10:00 Babičky a andělé XF
Četba z knihy – meditace ve formě dětských otázek a odpovědí babičky. Program je určen pro dospělé.
10:30 Král přinesl Ježíškovi kadidlo
Jak vypadá a jak se používá kadidlo. Program je určen zvláště pro děti.
11:00 Žehnání předmětů X4
11:30 Haló, je tam Bůh? XF
Četba z knihy – povídky na téma duchovního života. Program je určen pro dospělé.
14:00 Král přinesl Ježíškovi kadidlo
Jak vypadá a jak se používá kadidlo. Program je určen zvláště pro děti.
14:30 Setkání s autorem čtených knih Martinem Petiškou publikujícím pod jménem Eduard Martin
15:00 Žehnání předmětů X4
15:30 Babičko, máme tě rádi XF
Četba z knihy – o babičkách, které dokáží zábavně ukazovat, jak svět proměnit, aby byl příjemnějším místem. Program je určen pro dospělé.
16:00 Žehnání předmětů X4
10:00 16:00 Doprovodný program X3
Modlitba!? Co to je?
Možnost rozhovoru
K čemu se to používá? (výstava předmětů)
22. PROSINCE – PÁTEK
06:08 Rorátní mše svatá s lucerničkami X8
24. PROSINCE – NEDĚLE
16:00 Mše svatá, zvláště pro rodiny s dětmi
Přineseme nejdůležitější figurky do společně vytvořeného betléma.
24:00 Půlnoční mše svatá s koledami