Kontakt

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha – Nové Město
Ječná 2
120 00 Praha 2
tel.: 221 990 200
www.kostelignac.cz

e-mail: info@kostelignac.cz