P. Adolf Kajpr, SJ

Myšlenky

„Člověk neexistuje v nějakém čistě přírodním stavu. Neexistuje člověk, jenž by byl pouze člověk a ne křesťan. Každý člověk je buď křesťanem živým, v Krista věřícím a z něho žijícím, nebo je křesťanem mrtvým, v jeho duši je rána dědičného hříchu, která volá po vyléčení Kristovou silou a Kristovým životem, jemuž říkáme posvěcující milost. Bez této milosti nemůže člověk trvale zachovávat ani přirozený mravní zákon, t. zn. že je marno chtít na nekřesťanském základě budovat jakoukoliv jednotu. „Duše svou přirozeností křesťanská“ buďto dospěje ke křesťanství opravdovému, nadpřirozenému, a to v Církvi Kristově, nebo své přirozené křesťanství zapře a tím zapře ovšem i své nejvlastnější lidství.“

Více informací

Více informací: http://www.kostelignac.cz