Kostel sv. Ignáce

V římskokatolickém kostele sv. Ignáce z Loyoly se snažíme návštěvníky doprovázet na cestě jejich duchovního hledání
a růstu. Zvěstujeme Ježíše Krista a jeho evangelium, usilujeme
o živý vztah k Bohu. Slavíme bohoslužby, poznáváme křesťanskou víru a nabízíme další duchovní i společenské aktivity. O správu farnosti se starají členové mužského řeholního řádu Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) spolu s týmem spolupracovníků. Kostel je součástí farnosti sv. Štěpána.

Služby

Křesťanství je podobné cestě k Bohu, na níž následujeme Ježíše Krista spolu s těmi, kdo v něho věří. Církev – z řeckého kyriaké: „ta, která patří Pánu“ – nabízí všem, kdo hledají Boha, své služby.

Více informací: http://www.kostelignac.cz