Program pro školy

Ve spolupráci s Pedagogickým centrem Arcibiskupství pražského nabízíme pro školy 3. ‑ 21. 12. 2019 individuální program dle domluvy.

V adventním období nabízíme žákům a pedagogům předvánoční zastavení a setkání s biblickým příběhem o narození Ježíše Krista „očima“ jeho aktérů. Žáci mohou objevovat poselství tohoto příběhu pro naši dobu, obdivovat krásu betlémů a výzdobu kostelů, naslouchat hudbě a přemýšlet o původu a smyslu různých adventních a  vánočních tradic. Některé programy jsou zaměřeny na poznávání, jak vánoční tematiku prožívali naši předkové nebo lidé v různých částí světa.

Po novém roce nabízíme programy pouze do škol nebo v edukačním centru v souvislosti s vánočním svátkem Tří králů.

Nabídka je členěna podle věku žáků  a místa konání. Podle místa konání si můžete objednat programy do místnosti, nebo navštívit některý z vybraných kostelů. Programy do místnosti nabízíme v sále edukačního centra v Jindřišské ulici, nebo na Karlově náměstí, nebo je realizujeme přímo ve třídě školy.

Přehled programů s anotacemi a termíny konání:

Další informace

Pro bližší informace a přihlášky kontaktujte paní Terezu Novotnou na e‑mailu tereza@kostelignac.cz nebo tel. 731 087 015.

Další informace najdete na webu http://www.apha.cz/advent-vanoce.