Průběh adventu

„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel.“ Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu. Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále. Advent nás vybízí: „Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!

Čtyři adventní neděle

Datum první neděle, jakožto začátek adventu, je pohyblivé. Je tomu tak proto, že poslední adventní neděle připadá vždy na neděli před 25. prosincem, který je tím největším vánočním svátkem. A protože je 25. prosinec každý rok v jiném dnu v týdnu, nese tak i první adventní neděle každoročně jiné datum. Pohybuje se mezi 27. listopadem a 3. prosincem. V letoším roce bude první neděle 2. prosince 2018. Za konec adventu je považován až západ slunce o Štědrém večeru, kdy také zároveň končí adventní půst.

Během adventu se minimalizuje výzdoba kostela. Zmizí veškeré květiny a výzdoba zůstává pouze u svatostánku. Celkové aranžmá se tedy soustředí především na adventní věnec. Liturgická barva adventu je fialová a znamená pokání a kajícnost. Výjimku tvoří třetí neděle adventní, kdy je užívána barva růžová, která se objevuje jak na ornátu a štole kněze při mši, tak na jedné ze svíček na adventním věnci. Růžová barva je symbolikou radostného očekávání příchodu Krista.

Další informace:

Zpracováno podle www.víra.cz.
Přejít na informace o adventu na webu víra.cz