Chybí tu tři králové?

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přijdou pastýři a později i králové – mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd vyčtou, že se v Izraeli narodí velký král. Nesdílejí víru Izraele: jsou cizinci a jinověrci.

O svátku „Tří Králů“ se Kristus zjevuje i nevěřícím či jinověrcům jako Král všech lidí a v postavách svatých králů, kteří mu přinášejí dary, je naznačeno, že má být jako takový přijímán.

Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.

Další informace:

P. Piťha: Tři králové, Epifanie
Přejít na další informace na webu víra.cz